ΕΣΠΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, Η ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΣΠΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, Η ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις 5 Δεκεμβρίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προκηρυχθεί  το νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση». Ποιους αφορά: Το πρόγραμμα αφορά επενδυτικά σχέδια από 10.000€