ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ

ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ

Από τον Ιούλιο του 2018 o Google Chrome θα χαρακτηρίζει όλες τις HTTP ιστοσελίδες “Μη Ασφαλείς”. Με άλλα λόγια, όσες ιστοσελίδες δεν χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ασφαλείας HTTPS, που είναι υπεύθυνο